Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 7
Welke verklaring kan gegeven worden voor het grote evolutionaire succes (blijkend uit de enorme soortenrijkdom) van de Teleostei (hogere beenvissen)?
ANTWOORD:
de grote flexibiliteit van het voedingsapparaat, de vin en de schubben
het bezit van een zwemblaas
het kalkskelet
de controle van vinbewegingen van binnen uit het lichaam
HINT:
Goed. Zie bijvoorbeeld de enorme veelzijdigheid van het kauwapparaat, dat heel veel voedingsgewoonten mogelijk maakt; de cichliden (baarsachtige visjes in de grote meren van Afrika) zijn daarvan een mooi voorbeeld (zie Fig. 12-18).

Log uit