Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 6
De zwemblaas van beenvissen ontwikkelde zich tot long bij soorten die leefden in zuurstofarm water. Dit is een voorbeeld van:
ANTWOORD:
neotenie.
pedomorfose.
heterochronie.
pre-adaptatie.
HINT:
Goed. Men spreekt van pre-adaptatie als een bepaald orgaan in een nieuwe omgeving een nieuwe functie krijgt die verschilt van de oorspronkelijk geŽvolueerde functie.

Log uit