Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 6
Het lancetvisje Amphioxus (subfylum Cephalochordata van het fylum Chordata) wordt door iedereen gezien als de voorloper van de gewervelde dieren. Toch zijn er argumenten tegen in te brengen. Welk van de volgende argumenten kan gebruikt worden om de voorouderlijke positie van Amphioxus in twijfel te trekken?
ANTWOORD:
Amphioxus heeft geen wervels.
Het is een filtratievoeder.
Het mist bepaalde hox-genen.
Het mist zintuigorganen, zoals ogen.
HINT:
Fout. Filtratievoeding wordt juist gezien als de oer-vorm van voedselverwerving binnen de vertebraten. Door veranderingen in de kop zijn later andere wijzen van eten ontstaan. Het goede antwoord is d.

Log uit