Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 3
De fyla Echinodermata, Hemichordata en Chordata worden samengenomen tot de Deuterostomia en afgezet tegen de Protostomia (alle andere fyla). Welk bezwaar kan tegen dit onderscheid ingebracht worden?
ANTWOORD:
Niet alle Protostomia vertonen spiraalklieving.
Echinodermen vertonen spiraalklieving en chordaten radiaalklieving.
Echinodermen vertonen radiaalklieving en chordaten spiraalklieving.
Sommige Deuterostomia vertonen geen radiaalklieving.
HINT:
Fout. Zowel echinodermen als chordaten vertonen radiaalklieving. Het goede antwoord is a.

Log uit