Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 12
Beenweefsel wordt voor veel verschillende doeleinden gebruikt. Welk van de volgende onderwerpen is geen functie van beenweefsel bij gewervelde dieren?
ANTWOORD:
isolatie voor elektrosensorische organen
verharding van de tanden
versteviging van de chorda
opslag van calcium
HINT:
Fout. Bescherming van elektrosensorische zintuigen is wel degelijk een functie van beenweefsel, bijvoorbeeld bij het zijlijnsysteem van vissen. Het goede antwoord is c.

Log uit