Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 11
Wat hebben prikken (behorend tot de kaakloze vissen) gemeenschappelijk met de Ostracodermi (een uitgestorven groep vissen met een benige huid)?
ANTWOORD:
Ze zijn beide kaakloos.
Ze hebben beide een benige huid.
Ze hebben beide een gepaarde neusopening.
Ze zijn beide filtratievoeders.
HINT:
Fout. Prikken zijn geen filtratievoeders; ze leven als ectoparasieten of afvaleters (ze zuigen zich vast met hun ronde, kaakloze mond). Het goede antwoord is a.

Log uit