Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 17.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 1
In welk van de volgende kenmerken verschillen gewervelde dieren (Vertebrata) van Annelida (ringwormen)?
ANTWOORD:
bilaterale symmetrie
plaats van het zenuwstelsel
segmentatie van het lichaam
hersenen aan de voorkant
HINT:
Goed. Bij anneliden ligt het zenuwstelsel ventraal, bij gewervelden dorsaal.

Log uit