Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 8
Er zijn veel verklaringen gegeven voor de explosieve radiatie van de insekten. Welk van de hieronder genoemde factoren wordt niet genoemd als verklaring voor het succes van de Insecta?
ANTWOORD:
de flexibiliteit van de gelede poot
het bezit van drie paar poten
de kleine lichaamsgrootte
het bezit van vleugels
HINT:
Goed. Het bezit van drie paar poten wordt niet als argument genoemd voor het succes van de insekten.

Log uit