Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 5
Annelida worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Polychaeta (zeepieren en zeeduizendpoten), Oligochaeta (regenwormen, potwormen en Tubifex-achtigen) en Hirudinea (bloedzuigers). Wat hebben oligochaeten en bloedzuigers gemeen dat polychaeten missen?
ANTWOORD:
parapodia
een coeloom
een clitellum
voortbeweging door peristaltiek
HINT:
Fout. Peristaltische voortbeweging komt alleen bij oligochaeten voor. Het goede antwoord is c.

Log uit