Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 4
De lichaamsbouw van de keverslakken (Polyplacophora), zoals deze Chiton-soort, wordt vaak naar voren gehaald als bewijs dat Mollusca en Annelida nauw verwant zijn. Welk kenmerk hebben deze diergroepen gemeenschappelijk die dit idee ondersteunt?
ANTWOORD:
ontwikkeling vanuit een trochophora-larve
de aanwezigheid van een goed ontwikkeld coeloom
het bezit van een gesegmenteerd lichaam
de aanwezigheid van parapodia
HINT:
Goed. Voorstanders van het idee dat Mollusca verwant zijn aan Annelida wijzen op de grote overeenkomst tussen de larvestadia van wormen en polyplacophore slakken (zie Fig. 16-10).

Log uit