Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 11
Hieronder staan twee uitspraken over de oorsprong van de Echinodermata.
1. Echinodermen ontwikkelden zich uit een vrijlevende, deuterostome, bilateraal symmetrische voorouder.
2. De pentamere radiaire symmetrie van echinodermen is terug te voeren op de vijfstralige tentakelkrans van een lophophore voorouder.
ANTWOORD:
Beide uitspraken zijn waar.
Uitspraak 1 is waar en 2 is onwaar.
Uitspraak 1 is onwaar en 2 is waar.
Beide uitspraken zijn onwaar.
HINT:
Goed. De bilateraal symmetrische larve van echinodermen pleit inderdaad voor de geldigheid van de eerste uitspraak en de pentamere lichaamsvorm voor de geldigheid van de tweede. De fossiele gegevens geven geen uitsluitsel.

Log uit