Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 10
Echinodermata hebben larven die:
ANTWOORD:
sessiel zijn en radiair symmetrisch.
sessiel zijn en bilateraal symmetrisch.
vrijlevend zijn en bilateraal symmetrisch.
vrijlevend zijn en radiair symmetrisch.
HINT:
Goed. De larven zijn inderdaad vrijlevend en bilateraal symmetrisch, dus totaal anders dan de adulten. Echinodermata evolueerden uit een deuterostome voorouder en de primitief aandoende kenmerken van de adulten zijn secundair ontstaan.

Log uit