Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.2

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 1
De figuur is een schematische weergave van de torsie bij slakken. Door de torsie is de ingewandzak een halve slag gedraaid ten opzichte van de voet en de kop. Wat is de waarschijnlijke functie van torsie bij slakken?
ANTWOORD:
De torsie voorkomt dat de kieuwen vervuild raken met excretieprodukten van de anus en de nier.
Door de torsie ontstaat meer ruimte voor de ingewanden waardoor de darm verlengd kan worden.
Door de torsie wordt de waterstroom door de mantelholte verbeterd zodat één van de twee kieuwen niet meer nodig is.
Door de torsie komt de mantelholte aan de voorkant te liggen, waardoor de kop in de schelp teruggetrokken kan worden.
HINT:
Goed. Door de torsie ontstaat ruimte aan de voorkant waardoor slakken zich volledig kunnen terugtrekken in hun schelp.

Log uit