Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 9
De pseudocoelomate fyla (ook wel samengenomen als Aschelminthes) vormen met elkaar een monofyletische groep.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Nematoda, Nematomorpha en Gastrotricha vormen mogelijk een monofyletische groep, maar voor de Aschelminthes als geheel is dat niet waarschijnlijk.

Log uit