Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 6
Vergeleken met met de Radiata (Cnidaria en Ctenophora) hebben Bilateria een groot aantal nieuwe organen en weefsels, zoals excretie-organen, een circulatiesysteem en complexe reproduktie-organen. Dit is een gevolg van het feit dat ze:
ANTWOORD:
bilateraal symmetrisch zijn.
triploblastisch zijn.
metameer gesegmenteerd zijn.
eucoelomaat zijn.
HINT:
Goed. Inderdaad maakte de ontwikkeling van het derde kiemblad, het mesoderm, de evolutie van veel nieuwe structuren mogelijk.

Log uit