Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 3
De pijl in deze figuur van een spons wijst naar:
ANTWOORD:
een choanocyt.
een osculum.
een porocyt.
een archaeocyt.
HINT:
Fout. Een archaeocyt is een ongedifferentieerde amoebo´de cel die zich tot alle andere celtypen van de spons kan ontwikkelen. Het goede antwoord is a.

Log uit