Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 16.1

 

Cremers, DLJ

29-1-2001

VRAAG 2
Porifera (sponzen) verschillen van alle andere Metazoa omdat:
ANTWOORD:
ze radiair symmetrisch zijn.
ze acoelomaat zijn.
hun lichaam niet verdeeld is in organen.
ze sessiel zijn.
HINT:
Fout. Platwormen (Platyhelminthes) zijn ook acoelomaat. Men spreekt trouwens alleen van acoelomaat als het dier triploblastisch is. Het goede antwoord is c.

Log uit