Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.2

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 2
Het verschil tussen pseudocoelomate dieren en eucoelomate dieren is:
ANTWOORD:
Bij pseudocoelomaten ontstaat het coeloom in het mesoderm en bij eucoelomaten ontstaat het uit het haemocoel.
Bij pseudocoelomaten is het coeloom slechts gedeeltelijk bekleed met mesoderm, terwijl het bij eucoelomaten geheel bekleed is met mesoderm.
Bij pseudocoelomaten is het coeloom afgeleid van het haemocoel, terwijl het bij eucoelomaten afgeleid is van het blastocoel.
Bij pseudocoelomaten ontstaat het coeloom als afsnoeringen van de darmholte, terwijl het bij eucoelomaten ontstaat als splijtingen in het mesoderm.
HINT:
Goed. Een pseudocoel is geen echt coeloom, want het is afgeleid van het blastocoel en het wordt slechts gedeeltelijk omringd door mesoderm; bij eucolomaten ligt het coeloom altijd temidden van het mesoderm.

Log uit