Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.2

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 13
Bij de evolutie van segmentatie zijn twee richtingen te onderscheiden: een lijn naar drie coeloomholtes in het dier (oligomerie) en een andere lijn naar veel segmenten, elk met een coeloomholte (metamerie).
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Fout. Dit zijn wel degelijk twee verschillende evolutielijnen. Oligomerie komt voor bij echinodermen en hemichordaten, metamerie komt voor bij anneliden en arthropoden.

Log uit