Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.2

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 1
De figuur laat een dwarsdoorsnede door het lichaam zien van een:
ANTWOORD:
pseudocoelomaat dier.
een holtedier (Coelenterata).
een eucoelomaat dier.
een acoelomaat dier.
HINT:
Goed. Er is een lichaamsholte (coeloom), maar die is alleen aan de buitenkant bekleed met mesoderm (spieren). Er is geen mesoderm rondom de darm.

Log uit