Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.1

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 8
Recente moleculaire studies hebben onomstotelijk aangetoond dat meercellige dieren (Metazoa) polyfyletisch zijn (meerdere voorouders hebben).
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Dit kan niet in het algemeen gezegd worden, want de onderzoekers verschillen van inzicht. Valentine beweert dat de Metazoa monofyletisch zijn, maar Field e.a. plaatsen één van de Metazoa-groepen, namelijk de holtedieren (Coelenterata), bij de planten en de schimmels.

Log uit