Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.1

 U heeft deze vraag al een keer gemaakt

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 7
Volgens de cellularisatie-hypothese was het eerste meercellige dier een platworm zonder coeloom, vergelijkbaar met de nu levende Turbellaria, die ontstond doordat een Paramecium-achtige eencellige (Protozoa) intracellulaire membranen ontwikkelde die de cel opdeelden. Wat hebben Turbellaria en Protozoa gemeenschappelijk?
ANTWOORD:
Beide zijn diploblastisch.
Beide zijn triploblastisch.
Beide hebben ciliŽn.
Beide leven symbiontisch met algen.
HINT:
Fout. Een protozoŲn is eencellig en kan dus niet triploblastisch zijn. Het goede antwoord is c.

Log uit