Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.1

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 6
Het grootste bezwaar tegen de gedachte dat meercellige dieren (Metazoa) afstammen van vleesetende planten is dat:
ANTWOORD:
meercellige dieren geen chloroplasten hebben.
planten sessiel zijn.
niet alle Metazoa carnivoor zijn.
de celwand van de planten dierlijke functies onmogelijk maakt.
HINT:
Fout. Heel wat dieren zijn ook sessiel (poliepen, koralen, zeepokken, mosdiertjes). Het goede antwoord is d.

Log uit