Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.1

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 4
De evolutie van Protista is gestart met een organisme dat naar alle waarschijnlijkheid:
ANTWOORD:
autotroof was.
een choanoflagellaat was.
heterotroof was.
pseudopodia had.
HINT:
Fout. De voorganger was niet autotroof (zie Fig. 14-4). Het goede antwoord is c.

Log uit