Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.1

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 3
Door Stanley werd een hypothese opgesteld als verklaring voor de Cambrische explosie die bekend staat als de "cropping hypothesis" ("maai-hypothese"). Deze verklaring richt zich op de invloed van:
ANTWOORD:
continentale drift en glaciaties (ijstijden).
regulerende genen die de multicellulaire ontwikkeling controleren.
sexuele reproduktie.
predatoren die alleen de meest abundante prooien aten.
HINT:
Goed. Volgens Stanley verschijnen selectieve predatoren voor het eerst aan het begin van het Cambrium. Zulke predatoren concentreren zich op de meest abundante prooi, die daardoor op een laag niveau gehouden wordt, waardoor bestaansmiddelen die voordien door die prooi gemonopoliseerd werden, beschikbaar komen voor nieuwe soorten. Op dezelfde wijze wordt de soortendiversiteit van een grasveld verhoogd door regelmatig maaien.

Log uit