Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 14.1

 

Cremers, DLJ

21-1-2001

VRAAG 2
Wat is de rol van zuurstof in de verklaring die Fenchel en Finlay geven voor de Cambrische explosie?
ANTWOORD:
In de aanwezigheid van zuurstof zijn langere voedselketens mogelijk.
Vrije zuurstof is nodig voor al het dierlijk leven.
Fossielen blijven beter bewaard in de aanwezigheid van zuurstof.
De zuurstofatmosfeer veroorzaakte een stijging van temperatuur waardoor skeletten beter fossiliseerden.
HINT:
Goed. Vanwege het verlies van energie in de vorm van uitscheiding en warmte bij de overgang van het ene trofische niveau naar het volgende kan een bepaalde schakel in de voedselketen alleen bestaan als het onderliggende niveau een zekere minimale produktiviteit heeft. Aangezien aėroob metabolisme vier maal zoveel energie oplevert als anaėroob metabolisme kunnen voedselketens in de aanwezigheid van zuurstof langer zijn.

Log uit