Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.2

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 6
In de figuur worden structurele genen aangegeven met de letters a, b, c, x, y en z en regulerende genen met I en II. Welk van de vier mogelijk herschikkingen zorgt er voor dat een structureel gen onder controle komt van twee regulerende genen?
ANTWOORD:
evolutielijn A
evolutielijn B
evolutielijn C
evolutielijn D
HINT:
Goed. Door de duplicatie van het regulerende gen II en het daarnaast gelegen structurele gen c, komt c onder controle van zowel I als II.

Log uit