Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.2

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 12
Moleculaire gegevens kunnen een overschatting geven van de evolutionaire afstand tussen soorten als de voorouder polymorf was voor het gen waar de fylogenie op gebaseerd wordt.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Dit is inderdaad het geval. Met moleculaire gegevens kijk je naar de evolutie van een gen; variatie in het gen kan ontstaan en in polymorfe toestand in een soort behouden blijven, vˇˇrdat de soort zich splitst in twee nieuwe soorten.

Log uit