Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.2

 U heeft deze vraag al een keer gemaakt

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 1
Om de convergentie in lichaamsvormen bij de cichliden (een groep baarsachtige visjes) van het Malawi-meer en het Tanganyika-meer te bestuderen is gebruik gemaakt van mitochondriaal DNA (mtDNA) en niet van andere DNA-merkers omdat:
ANTWOORD:
de evolutie van mtDNA voldoende snel verloopt.
vergeleken met 5S RNA het mtDNA gemakkelijk te isoleren is.
microsatellietloci niet geschikt zijn vanwege hun grote variabiliteit.
de convergente kenmerken gecodeerd worden door mitochondriale genen.
HINT:
Fout. Er is geen relatie tussen de mtDNA-genen en de morfologische kenmerken die de convergentie in lichaamsvormen bepalen. Het goede antwoord is a.

Log uit