Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.1

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 7
Een onderzoeker behandelt het DNA geŽxtraheerd uit een dier met restrictie-enzymen en denatureert het zodat fragmenten van enkelstrengs DNA ontstaan. Daarna wordt de mate van re-associatie (hybridisatie) tot dubbelstrengs DNA bepaald. Wat wordt met deze procedure gemeten?
ANTWOORD:
het relatieve aantal repetitieve sequenties
het aantal substituties in paraloge genen
het aantal genduplicaties
de genetische afstand tussen soorten
HINT:
Fout. Het experiment wordt niet uitgevoerd met meerdere soorten. Het goede antwoord is a.

Log uit