Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.1

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 6
Schattingen van de mutatie-afstanden tussen eiwitten zijn over het algemeen onderschattingen van het werkelijke aantal mutaties dat plaatsgevonden heeft omdat:
ANTWOORD:
de aminozuursequenties meestal te kort zijn.
mutaties in niet-coderend DNA niet meegeteld worden.
mutaties door ongelijke crossing-over niet meegerekend worden.
parallele mutaties en terugmutaties niet meegerekend worden.
HINT:
Goed. Als er sprake is van parallele mutaties en terugmutaties is het aantal veranderingen groter geweest dan geschat uit de bestaande verschillen.

Log uit