Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.1

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 3
De figuur geeft een genduplicatie weer, gevolgd door een speciatiegebeurtenis. Welke pijlen wijzen genen aan die paraloog met elkaar zijn?
ANTWOORD:
alleen C
alleen A
A en B
B en C
HINT:
Goed. A en B wijzen inderdaad paraloge genen aan. De C-pijlen duiden op orthologe genen.

Log uit