Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.1

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 11
Schattingen van substitutie-frequenties tussen soorten op basis van DNA-DNA-hybridisatie-experimenten vallen meestal hoger uit dan schattingen afgeleid uit de verschillen tussen bekende eiwit-coderende DNA-sequenties. Dit wordt veroorzaakt doordat DNA een hogere smelttemperatuur heeft dan eiwit.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Het verschil wordt veroorzaakt doordat bij hybridisatie van DNAs van twee verschillende soorten ook het niet-coderend DNA meedoet, dat meer verschilt tussen de soorten dan de coderende delen, waardoor de gemiddelde substitutiefrequentie te hoog ingeschat wordt.

Log uit