Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.1

 U heeft deze vraag al een keer gemaakt

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 12
Bij de RFLP-techniek (restrictiefragmentlengte-polymorfie) worden verschillen in het bandenpatroon veroorzaakt door verschillen in:
ANTWOORD:
het smeltpunt van gehybridiseerde DNA fragmenten.
de herkenningsplaatsen van restrictie-enzymen.
de herkenningsplaatsen voor PCR-primers.
de hoeveelheid repetitief DNA.
HINT:
Goed. Polymorfie wordt veroorzaakt doordat de DNAs verschillen in de restrictieplaatsen, waardoor een restrictie-enzym het DNA van verschillende soorten verschillend fragmenteert.

Log uit