Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 12.1

 

Cremers, DLJ

19-1-2001

VRAAG 9
Bij hybridisatie-experimenten met DNAs van twee soorten correspondeert de smelttemperatuur van het hybride DNA met:
ANTWOORD:
het aantal overeenkomstige baseparen.
de snelheid waarmee het DNA evolueert.
het relatieve aandeel unieke sequenties.
het relatieve aantal restrictieplaatsen.
HINT:
Fout. Dit is een eigenschap van één soort. DNA-hybridisatie-experimenten hebben de bedoeling twee soorten met elkaar te vergelijken. Het goede antwoord is a.

Log uit