Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 7
De overeenkomsten in lichaamsvorm tussen de verschillende mierenetende soorten in de figuur is een voorbeeld van:
ANTWOORD:
homeosis.
homologie.
convergentie.
parallelisme.
HINT:
Goed. De soorten hebben een gezamenlijke voorouder, maar de mierenetende lichaamsvorm is daarna drie keer, onafhankelijk van elkaar, geŽvolueerd.

Log uit