Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 6
Fylogenetische bomen zijn bijna altijd hypothetisch omdat:
ANTWOORD:
voor de meeste taxa er onvoldoende fossiele gegevens zijn.
soorten arbitraire eenheden zijn.
ze onbetrouwbaar zijn door het optreden van convergente evolutie.
er veel polyfyletische taxa zijn.
HINT:
Goed. Om deze reden zijn in een fylogenetische boom de voorouders vaak denkbeeldige constructies met kenmerken die afgeleid worden uit de bestaande soorten.

Log uit