Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 5
Gegeven de volgende twee stellingen over het ontstaan van nieuwe soorten:
1. Anagenese (fyletische evolutie) is het proces van evolutionaire verandering in een soort; daarom leidt het niet tot de vorming van nieuwe soorten.
2. Cladogenese (fylogenetische vertakking) is het proces waarbij nieuwe soorten ontstaan door het splitsen van evolutionaire lijnen.
ANTWOORD:
Beide stellingen zijn waar.
Stelling 1 is waar en stelling 2 is onwaar.
Stelling 1 is onwaar en stelling 2 is waar.
Beide stellingen zijn onwaar.
HINT:
Fout. Zie Fig. 11-3 over de evolutie van molukkenkreeften, een voorbeeld van anagenese. Het goede antwoord is c.

Log uit