Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 3
Volgens het biologisch soortbegrip is een soort een groep individuen die:
ANTWOORD:
gescheiden leeft van andere individuen door geografische barrières.
in een groot aantal kenmerken overeenkomen.
gescheiden is van andere individuen door reproduktieve isolatie.
van dezelfde voorouder afstammen.
HINT:
Fout. Soorten kunnen heel sterk op elkaar lijken en toch niet onderling kruisen. Het goede antwoord is c.

Log uit