Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 12
Bij vier verwante soorten zijn de toestanden van drie kenmerken vastgesteld. Elk kenmerk kan in twee toestanden voorkomen (bijvoorbeeld a en a) en de voorouderlijke toestand is a b c (onder in de boom aangegeven). Welk van de weergegeven bomen is het meest parsimoon?
ANTWOORD:
boom A
boom B
boom C
boom D
HINT:
Goed. In boom C worden de kenmerktoestanden van de soorten verklaard op basis van slechts drie mutaties.

Log uit