Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

2-2-2001

VRAAG 10
Volgens sommige onderzoekers vormen de zoogdieren (Mammalia) een polyfyletische groep. Dit betekent dat:
ANTWOORD:
ze een gemeenschappelijke voorouder hebben.
ze afstammen van de reptielen.
ze niet één gemeenschappelijke voorouder hebben.
ze een monofyletische groep vormen met de reptielen.
HINT:
Goed. Volgens deze onderzoekers stammen de zoogdieren af van twee of meer groepen Therapsida (uitgestorven zoogdierachtige reptielen), zie Fig. 11-8.

Log uit