Evolutie Biologie | Toets Evolutie Biologie      

Module 11

 

Cremers, DLJ

13-2-2001

VRAAG 1
Het doel van de biologische systematiek is om overeenkomsten en verschillen tussen organismen vast te stellen en op basis daarvan de soorten in te delen in groepen.
ANTWOORD:
Ja
Nee
HINT:
Goed. Het is moeilijk om volledig correcte definitie te geven van biologische systematiek, maar deze definitie is in ieder geval niet fout.

Log uit